Sản xuất vụ Xuân2016 trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường do tác động của biến đổi khí hậu. Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 22- 28/01/2016 với nền nhiệt độ trung bình ngày giao động từ 7-110C; nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở các khu vực trong tỉnh phổ biến 5- 60C; đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng nhiệt độ xuống thấp nhất trong vòng 53 năm qua. Rét đậm, rét hại kèm theo mưa vừa, mưa to vào thời điểm xuống giống vụ Xuân đã gây hậu quả hết sức nặng nề. Diên tích lúa gieo, cấy phải gieo lại 7.331 ha (do bị chết trên 70%); 6.898 ha dồn, dặmvà gieo mạ bổ sung để cấy (do chết từ 30%-70%); 299 ha mạ bị chết; 118 ha lạc bị thiệt hại phải gieo trỉa lại và 235 ha rau không cho thu hoạch; toàn tỉnh có 202 con gia súc bị chết. Rét và ẩm tạo điều kiện cho dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc (trâu, bò, lợn) ở một số địa phương trong tỉnh.

Giai đoạn 2011 - 2015, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khơi dậy sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng dân cư, Hà Tĩnh đã có những đột phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM), được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Nông thôn trở thành “nơi đáng sống”

Bất cứ khi nào, được thu vào tầm mắt cái hùng vỹ của dãy Ngàn Hống hoặc cái mênh mang, hiền dịu của dòng La, Lam xanh mơ màng, trong tâm trí tôi cũng ngân lên những câu hát giặm: “Quanh quanh đường vô Xứ Nghệ/ Ôi sơn thuỷ hữu tình/ Miền nước biếc non xanh/ Mênh mang câu Ví Giặm/ Sâu nặng nghĩa tình câu Ví Giặm”.Có lẽ chính sức sống nội sinh mạnh mẽ, cái nghĩa tình sâu nặng ẩn chứa trong mỗi câu hát của người Nghệ, đã khiến một thổ sản văn hoá vùng miền bước ra thế giới, thành di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hiện nay, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đang tập trung chỉ đạo hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Việc quan tâm hiện nay của cử tri đó là chất lượng của đại biểu nói chung, nhất là đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật…

Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp kỳ thứ 2 và kỳ thứ 3. Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội (sau đây gọi chung là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng).

Kế thừa những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) 2010 và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 2003 (sau đây gọi là Luật cũ); mặt khác, để phù hợp với Hiến pháp năm 2013; ngày 25/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015.

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Kết luận của Bộ Chính trị (Thông báo số 215-TB/TW ngày 12/10/2015), sau khi trao đổi ý kiến thống nhất với các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Khu Di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc thôn 8, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách Quốc lộ 1A khoảng 3km về phía Tây. Với những gì mà nơi đây đang lưu giữ về tuổi thơ cùng những chặng đường hoạt động của đồng chí Hà Huy Tập, di tích đã và đang là điểm đến của nhiều du khách muốn tìm hiểu về con người, quê hương đồng chí.