TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
140/GM-UBND Giấy mời số 140/GM-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) có Văn bản số 1199/VNPT-VP ngày 14/3/2012 mời tham dự "Lễ khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước" trên phạm vị cả nước qua trực tuyến
20-CT/TU Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
02-QÐ/BTGTU Quy định số 02-QĐ/BTGTU, ngày 20/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức Ngành Tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh
137/GM-UBND Giấy mời số 137/GM-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh làm việc về cấp nước cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
139/GM-UBND Giấy mời số 139/GM-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về họp trực tuyến về công tác đảm bảo an toàn giao thông
138/GM-UBND Giấy mời số 138/GM-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa
777/QÐ-UBND Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo
136/GM-UBND Giấy mời số 136/GM-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp PTNT
19-CT/TU Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018
636/UBND-TH1 Công văn số 636/UBND-TH1 ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị để làm việc với Đoàn giám sát đánh giá hàng năm của IFAD tại Dự án IMPP Hà Tĩnh
133/GM-UBND Giấy mời số 133/GM-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toạn tổ chức bộ máy
129/GM-UBND Giấy mời số 129/GM-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh
130/GM-UBND Giấy mời số 130/GM-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh họp nghe báo cáo Đề án phát triển quỹ đất Thành phố Hà Tĩnh
131/GM-UBND Giấy mời số 131/GM-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh họp nghe kế hoạch triển khai Đề án phát triển quỹ đất thị xã Hồng Lĩnh
596/UBND-NC1 Công văn số 596/UBND-NC1 ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ tiếp công dân từ Thanh tra cấp huyện sang Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
128/GM-UBND Giấy mới số 128/GM-UBND, ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh họp triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh
30 HD/BTGTU Hướng dẫn số 30 HD/BTGTU, ngày 13/03/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
710/QÐ-UBND Quyết định số 710/QĐ-UBND, ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về việc công bố hết dịch cúm gia cầm
112/GM-UBND Giấy mời của UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính - Tổng Cục Thuế
321-QÐ/TU Quyết định số 321-QĐ/TU, ngày 08/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
322-QÐ/TU Quyết định số 322-QĐ/TU, ngày 08/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Điều hành Trang Thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
119/GM-UBND về việc thay đổi thời gian Khai trương trang thông tin điện tử nông thôn mới Hà Tĩnh
595/QÐ-UBND Quyết định số 5959/QĐ-UBND, ngày 01/3/2012 về việc quy định gửi các văn bản điện tử thay văn bản giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
06/CT-UBND Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
471/UBND-TM Công văn số 471/UBND-TM ngày 29 tháng 02 năm 2012 của UBND tiỏnh Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất