TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
101/2008/NÐ-CP Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
25-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí
24-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
23-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2009), 20 năm Ngày biên phòng toàn dân (1989 - 2009) và 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn(19/5/1959 - 19/5/2009)
390/QÐ-TTg Quyết định về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát
10/2008/NQ-CP Nghị quyết về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững
21-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
20-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
12/2003/QH11 Luật bầu cử đại biểu HĐND
77/QĐ/UBND Quyết định ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
177 -CV/TU Công văn về việc liên hệ nắm thông tin đại biểu
572-TB/TU Thông báo ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà
955-MH/TU Mời họp số 955-MH/TU, ngày 03/9/2015 của Thường trực Tỉnh ủy
955-MH/TU Mời họp số 955-MH/TU, ngày 03/9/2015 của Thường trực Tỉnh ủy
Số 135 - MH/TU Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
0125 -GM/TU Giấy mời Đi kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Sơn Quang, Sơn Lễ và làm việc với huyện Hương Sơn
58 - TB/TU Thông báo điều chỉnh lịch họp Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh
185 -CV/TU Công văn chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
0130 -MH/TU Mời họp: Thường trực Tỉnh ủy họp và cho ý kiến kết quả tập huấn quy chế dân chủ cơ sở
53-TB/TU Thông báo thay đổi thời gian mời họp Ban Chỉ đạo bầu cử