Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới
EmailPrintAa
10:03 14/12/2015

Danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” là cách gọi trìu mến, tin yêu của Nhân dân đối với Quân đội ta. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là giá trị tinh thần, đạo đức, văn hóa cao đẹp của người quân nhân cách mạng mà còn là truyền thống bản chất tốt đẹp, cội nguồn sức mạnh to lớn của Quân đội. Vì vậy, việc tiếp tục giữ vững và phát huy những phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” là trách nhiệm chính trị của mỗi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung, của Lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh nói riêng.

Từ khi ra đời đến nay, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT  Hà Tĩnh vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh, xây đắp nên truyền thống “trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo" xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xác định việc thực hiện tốt công tác dân vận là một biện pháp quan trọng để tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, gìn giữ và phát huy những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tham gia các ngày công giúp địa phương xã Sơn Phú (Hương Sơn) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Đức

 

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”, “việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các đơn vị trong LLVT tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Quân đội về công tác vận động quần chúng cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác dân vận (CTDV) của LLVT Hà Tĩnh được triển khai tích cực, chủ động và toàn diện, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ; được điều hành theo một cơ chế thống nhất, thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trên địa bàn, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần gìn giữ, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, bằng trách nhiệm chính trị của người quân nhân cách mạng, LLVT tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm CTDV, các đội công tác tăng cường cơ sở đã thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; cử cán bộ tăng cường cho các địa bàn khó khăn, góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, bức xúc trong đời sống; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho cơ sở.

LLVT Hà Tĩnh đã bám sát địa bàn, tích cực, chủ động giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; trực tiếp giúp địa phương và nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng các điểm sáng nơi biên giới, vùng biển, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới, vùng có đông đồng bào tôn giáo sinh sống....

Hằng năm, các đơn vị LLVT các huyện, thị, thành phố huy động được hàng vạn ngày công lao động giúp dân xây mới, sửa chữa, nâng cấp hàng trăm km đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi nội đồng; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người, với kinh phí hàng trăm triệu đồng… Hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện chính sách xã hội được cấp ủy, chỉ huy các cấp hết sức chú trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2015, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp cùng với các đơn vị xây dựng được 08 căn nhà tình nghĩa; phụng dưỡng suốt đời 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc hàng chục con thương binh, liệt sĩ. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là những lúc thiên tai, dịch bệnh, khó khăn, hoạn nạn, ở đâu, lúc nào, cán bộ, chiến sĩ của LLVT tỉnh cũng giữ vai trò nòng cốt, đi đầu, kề vai, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương “tập trung lo cho dân, giữ yên lòng dân”, tạo lập, củng cố trận địa lòng dân, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Thông qua CTDV, các đơn vị LLVT tỉnh đã cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các lực lượng đóng quân trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; thực hiện tốt  các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; các nội dung yêu cầu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tuyên truyền, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tích cực, chủ động tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Năm 2015, các đơn vị LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức được trên 2.000 buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác  giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định được tổ chức có nền nếp, nhất là cho học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc tôn giáo. Những việc làm đó đã góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Thông qua những cuộc hành quân dã ngoại cán bộ chiến sỹ LLVT tỉnh nhà đã luôn để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân các địa phương mà bộ đội đã đến và đi qua. Với phương châm "về với Nhân dân như về với gia đình của mình", thời gian gần đây, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ hành quân dã ngoại vừa làm tốt công tác dân vận, vừa giúp đỡ nhân dân di dời nhà cửa đến vùng tái định cư như ở Kỳ Anh, Vũ Quang, chung sức xây dựng nông thôn mới ở xã Thuận Lộc - thị xã Hồng Lĩnh, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Những công việc thầm lặng nhưng lại mang đầy ý nghĩa của người lính trong thời bình "giúp Nhân dân chính là giúp mình". Những chiến công và thành tích đã đạt được của LLVT Hà Tĩnh trong thời gian qua đã khẳng định niềm tin và sức mạnh của LLVT tỉnh nhà.

Hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, quá trình thực hiện nhiệm vụ của  LLVT tỉnh còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù, đời sống của nhân dân trên địa bàn đã từng bước được nâng lên, song vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng, biên giới, bờ biển và an ninh nông thôn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc; trong đó, chúng coi việc “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa LLVT với nhân dân. Vì vậy, việc gìn giữ và phát huy những phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là trách nhiệm chính trị của mọi người quân nhân cách mạng, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên các cấp trong LLVT toàn tỉnh. Để gìn giữ và tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân dân, phải tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả một số chủ trương, giải pháp sau:

Trước hết, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nêu cao ý thức, trách nhiệm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về CTDV. Trong quá trình thực hiện CTDV, các cấp cần chú ý gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị phù hợp tình hình thực tiễn địa phương

Hai là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước đến với nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân.

Ba là, thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh chống tình trạng quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bốn là, nâng cao hiệu quả việc tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, chương trình “Quân - dân y kết hợp”. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ… Tích cực phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân nhanh chóng ổn định đời sống, đẩy mạnh sản xuất.

Năm là, tăng cường giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác khoa học, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thực sự: hiểu dân, gần dân, kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân; thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, việc gì có lợi cho nhân dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng;  nhìn lại chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt CTDV, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào Thi đua quyết thắng và các cuộc vận động lớn trong và ngoài Quân đội, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. LLVT Hà Tĩnh nguyện mãi mãi xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Đại tá Trần Văn Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


    Ý kiến bạn đọc