Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
EmailPrintAa
11:04 07/06/2016

Ngày 22/5/2016, cùng với cử tri cả nước, gần 90 vạn cử tri Hà Tĩnh đã nô nức đi bầu cử, lựa chọn những người đại biểu đủ đức, tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Từ sáng sớm, trên các nẻo đường, con phố, từ miền núi xuống miền biển, từ thành thị đến nông thôn, người người đi bầu cử, gương mặt ai ai cũng vui tươi, phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Do đặc thù về điều kiện địa lý, công việc, 7 xã thuộc 2 huyện Lộc Hà và Thạch Hà, gồm: Hộ Độ, Thạch Kim, Bình Lộc, Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Trị, Thạch Điền đã tổ chức cho cử tri đi bỏ phiếu từ 5h30 phút.

Ngoài các xã được bỏ phiếu sớm, đúng 6h30 phút sáng 22/5/2016, ở các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Toàn tỉnh có 1.672 khu vực bỏ phiếu, có 883.373 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVII; 881.108 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 870.914 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã... Như vậy tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của tỉnh đạt 99,72%.

Thông qua lá phiếu, cử tri Hà Tĩnh thể hiện trách nhiệm của mình để lựa chọn 7 vị đại biểu Quốc hội trong tổng số 13 ứng cử viên được giới thiệu (trong đó trung ương giới thiệu về 3 người); bầu ra 55 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 92 ứng cử viên được giới thiệu; bầu 446 đại biểu HĐND cấp huyện trong danh sách 735 ứng cử viên; bầu 6.677 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 11.122 ứng cử viên.

Toàn tỉnh có 160/262 xã, phường, thị trấn có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%.

Thị xã Kỳ Anh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,7%, có 77 điểm bỏ phiếu và 6 xã phường có cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%;

Huyện Kỳ Anh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,58%, có 120 điểm và 13 xã có 100% cử tri đi bỏ phiếu;

Huyện Cẩm Xuyên: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,26%, có 112 điểm và 11 xã hoàn thành;

Thành phố Hà Tĩnh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,93%, có 87 điểm và 11 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Hương Khê: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,9%, có 139 điểm và 17 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Thạch Hà: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,69%, có 151 điểm và 18 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Can Lộc: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%, có 136 điểm và 15 xã hoàn thành;

Huyện Lộc Hà: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%, có 76 điểm và 9 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Nghi Xuân: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,9%, có 105 điểm và 11 xã có 100% cử tri đi bầu;

Thị xã Hồng Lĩnh: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,73%, có 17 tổ và 2 xã phường có tỷ lệ đi bầu đạt 100%;

Huyện Đức Thọ: tỷ lệ cử tri đạt 99,63%, có 152 điểm và 18 xã có tỷ lệ đi bầu đạt 100%;

Huyện Vũ Quang: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,39%, có 50 điểm và 3 xã có 100% cử tri đi bầu;

Huyện Hương Sơn: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,94%, có 187 điểm và 26 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử chậm nhất sau 10 ngày.

Việc khiếu nại và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND.

Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.

T.H


    Ý kiến bạn đọc