Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày 26/6, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình nữ cán bộ công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2007-2012).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên vùng đặc quyền kinh tế cũng như thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.

Chiều 21/6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Kỳ họp. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua dự án Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chiều 21/6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Như vậy, sau 25 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt chương trình nghị sự đề ra.

Tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, sáng 20/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Đa số các đại biểu cho rằng, việc ban hành Luật này là cần thiết.

Tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, chiều 20/6, các đại Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 dự án Luật gồm: Luật giá; Luật giám định tư pháp; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật công đoàn (sửa đổi) .

Tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, sáng 19/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Từ ngày 15-9-2013, Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị báo cáo giám sát phải thể rõ mức độ và trách nhiệm cụ thể.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, chiều 19/6, dưới dự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Tiếp tục Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII, sáng 18/6, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi). Đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật này.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận (số 21-KL/TW) Hội nghị Trung ương 5( khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:

Chiều 18/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 dự án luật gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Quốc hội tổ chức chất vấn trực tiếp tại Hội trường; thảo luận 3 nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và xem xét cho ý kiến vào 2 dự án luật cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp.

Chiều 14/6, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề: đấu tranh phòng chống tội phạm, nạn tham nhũng, tín dụng đen, tội phạm vị thành niên, tội phạm công nghệ cao và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự hài lòng, đồng tình về các nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang vào ngày hôm nay (14/6).

Là người thứ ba đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng nay (14/6), Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tập trung giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến các nhà máy thủy điện, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho; chống độc quyền ngành điện...

Giải trình trước Quốc hội chiều 13-6, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng với cơ chế giám sát hiện tại, cơ quan quản lý không có cách nào phát hiện sớm sai phạm nếu các tập đoàn, tổng công ty không chịu báo cáo.
 

Việc tăng thuế suất cần phải nghiên cứu kỹ, thận trọng để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.