Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ nhất của Đảng

Chiều 12/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng 3/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân và Giám đốc Sở TT&TT Phan Tấn Linh cùng chủ trì họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và triển khai công tác báo chí tháng 11. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Chiều 19/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 để thông cáo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 30/9, tại TP Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào) tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/2/1930, là bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta. Với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng phù hợp với thực tiễn, Đảng đã trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp. Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi phong trào đấu tranh của công nhân - nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong những năm 1930 - 1931. Trải qua 85 năm, nhìn lại phong trào Xô Viết chúng ta càng nhận thức rõ hơn ảnh hưởng của nó và những bài học kinh nghiệm đối với cách mạng Việt Nam.

Sáng 7/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhằm soát xét công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước hết nói về Đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Sáng 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự; đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.