Sáng 11-4-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Ngày 28-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn về việc chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Chiều 27-6-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng ban, cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 26-3-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tổng kết công tác năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị.

Kỳ Thượng là xã miền núi, nằm ở phía tây của huyện Kỳ Anh. Đảng bộ xã Kỳ Thượng có 184 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ (12 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 01 Chi bộ trạm y tế). Năm 2015, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực.

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Chiều ngày 10/3/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Hà phối hợp với các ban xây dựng Đảng huyện tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú khóa 2 năm 2016.

Chiều ngày 14/3/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Can Lộc tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (15/03/1996 - 15/3/2016). Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trần Phú, Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh hiện có 30 đảng viên (29 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị), 100% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, trong đó 04 đảng viên có trình độ cao học. Về lý luận chính trị, có 08 đảng viên có trình độ chính trị cao cấp và cử nhân, chiếm 26,7%, 02 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn, trong năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã ra quyết định kết nạp 231 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu 15%), nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 8.220. Trong số đảng viên mới kết nạp có 148 đảng viên nữ, 01 đảng viên gốc giáo. Về chuyên môn nghiệp vụ, có 05 đảng viên trình độ thạc sỹ, 90 đảng viên có trình độ đại học, 23 đảng viên có trình độ cao đẳng và 44 có trình độ trung cấp. Nhìn chung, các đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào phong trào của các cơ quan, đơn vị.

Gia Hanh là xã miền núi, thuộc vùng Trà Sơn của huyện Can Lộc với 50% dân số là đồng bào có đạo. Đảng bộ có 279 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó 01 chi bộ vùng giáo với 27 đảng viên (15 đảng viên là giáo dân). Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, cùng với việc phát huy nội lực, Đảng bộ và nhân dân địa phương đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, đặc biệt Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo, tạo điều kiện cho các đảng viên là người có đạo vừa tham gia các hoạt động tại địa phương vừa hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Nhiệm vụ này càng được đề cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một trong những điểm mới được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu ra là: “Quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Những ngày đầu Tháng Thanh niên năm 2017, khi tuổi trẻ cả nước sục sôi, nhiệt huyết tham gia rất nhiều hoạt động, phần việc có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu rộng, thì trên "diễn đàn" của một số trang mạng tiếng Việt đặt ở nước ngoài, lại cố tình tung ra nhiều bài viết phủ nhận vai trò, vị trí của tuổi trẻ Việt Nam. Trên "cơ sở" nhào nặn các ví dụ nhỏ lẻ, chắp vá, các bài viết này hồ đồ đưa ra những kết luận hết sức phản động, bịa đặt, không đúng với thực tiễn ở nước ta.

Quán triệt sâu sắc tinh thần các văn kiện của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, những năm qua, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Từ đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, tham mưu của các cơ quan dân vận, của đội ngũ cán bộ dân vận có chuyển biến tích cực.

Chiều 11-10, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”; “Nước ta là nước dân chủ… Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".

Sáng 27/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh quan điểm này trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chiều 18/7, tại Hà Nội.

Khác với cơ quan nhà nước - nơi thường xuyên giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo xã hội thông qua nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Bởi vậy, cải cách hành chính (CCHC) trong Đảng mang những đặc thù, không đơn thuần là các giao dịch hành chính, mà là những tác động tích cực.