Thạch Hà cụ thể hóa trong việc học tập và làm theo Bác
EmailPrintAa
15:20 06/06/2016

Bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Thạch Hà đã có sự chủ động, sáng tạo trong cách làm, từng bước cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Từ việc tổ chức quán triệt, học tập bài bản, nghiêm túc các chuyên đề hàng năm, huyện đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”, thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; biên soạn tài liệu, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đồng thời tổ chức viết Nhật ký và biểu dương gương người tốt, việc tốt thông qua các kênh tuyên truyền. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị duy trì nền nếp tổ chức chào cờ vào ngày đầu tháng với nội dung báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện thực hiện chủ trương “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” để cán bộ, công chức, viên chức trong ngày thứ 7, chủ nhật cùng đôn đốc, hướng dẫn, chia sẻ khó khăn với cơ sở; hàng quý rà soát, đánh giá, có biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng nông thôn mới… Với những cách làm cụ thể, thiết thực, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn huyện Thạch Hà đã có những bước chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Trong 5 năm, toàn huyện đã có trên 100 tập thể, cá nhân được vinh danh tại các Hội nghị sơ, tổng kết. Riêng quý I/2016, đã có 28 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được huyện biểu dương vào dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một trong những tập thể tiêu biểu được biểu dương đó là Đảng bộ xã Phù Việt. Là xã nằm ở phía bắc huyện Thạch Hà, trong những năm qua, Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt đưa xã về đích nông thôn mới năm 2015. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai, xây dựng chương trình hành động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở các chi bộ; tổ chức cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác để mỗi người có kế hoạch tự sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, từng bước hoàn thiện phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Hàng tuần, hàng tháng, cán bộ cấp xã đều hưởng ứng ngày về cơ sở theo chủ trương chung của huyện để tham gia lao động cùng nhân dân, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thộn mới thực sự được khẳng định. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Phù Việt đã đóng góp 28.715 ngày công, hiến 23.416 m 2 đất, 3.000 m hàng rào, đầu tư trên 80 tỷ đồng tự xây dựng sửa sang các công trình. Ngoài ra, xã nhà đã huy động từ con em xa quê và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp số tiền trên 23 tỷ đồng và 161,304 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới từ cấp trên, các chương trình dự án để hoàn thành 24 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, bê tông hóa 8,9 km kênh mương nội đồng, cùng nhiều hạng mục công trình hạ tầng lớn… Kết quả đó là tổng hòa của sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, ý thức, sự chung tay góp sức của mỗi người dân. Bài học từ làm theo Bác trong xây dựng nông thôn mới ở Phù Việt đã khẳng định được hiệu quả trên nhiều phương diện có sức cổ vũ, động viên và tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cũng là một điểm sáng trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngành chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh với nhiều hình thức như: phổ biến các văn bản chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập tài liệu theo chuyên đề hàng năm; tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình trong chi bộ, toàn ngành; viết Nhật ký; tổ chức thi kể chuyện Bác Hồ; xây dựng tủ sách “Giáo dục đạo đức” cho học sinh các cấp học... Ngành đã chủ động xây dựng và ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ngay từ đầu năm, đảng viên thực hiện đăng ký việc “làm theo” Bác gắn với cương vị và trách nhiệm công tác được phân công phụ trách và gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong ngành, cuối năm có sự đánh giá, bình xét thi đua. Nhờ vậy, đã tạo được sự chuyển biến tích cực, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn. Tập thể sư phạm của ngành đã thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn của mình. Tập trung đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém... Các phong trào thi đua tiếp tục được giữ vững và phát huy, tiêu biểu là phong trào phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi... Nhiều cá nhân được nhận các danh hiệu cao quý của Nhà nước, của ngành trao tặng, ngành nhiều năm liền đứng trong tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh những tập thể điển hình, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Một trong những cá nhân vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đời sống thực tiễn, nhất là trong công tác xây dựng Đảng đó là đồng chí Võ Quốc Phương - Bí thư chi bộ Tân Văn (xã Thạch Văn). Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác về giữ gìn đoàn kết trong Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng Đảng, huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đồng chí Võ Quốc Phương cùng tập thể Chi ủy, Ban cán sự thôn Tân Văn thường xuyên quan tâm đến công tác phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thôn Tân Văn được lựa chọn xây dựng khu dân cư mẫu trong điều kiện bộn bề khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, đồng chí Võ Quốc Phương cũng như mỗi cán bộ, đảng viên đã thường xuyên gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, tin dân, dựa vào dân để cùng nhân dân giải quyết những khó khăn. Sự tận tâm của mỗi cán bộ, nhất là sự quyết tâm của người đứng đầu đã truyền sức mạnh, tạo phong trào thi đua giữa từng hộ gia đình trong thôn để hoàn thành các tiêu chí. Với những bước đi, cách làm cụ thể, xã Thạch Văn nói chung và thôn Tân Văn nói riêng đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo nên một cuộc cách mạng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Năm 2015, Thạch Văn được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và thôn Tân Văn thực sự trở thành khu dân cư kiểu mẫu cho nhiều thôn trong huyện học tập. Đạt được kết quả đó là nhờ vào sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành động lực tinh thần to lớn, quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết hợp hài hoà giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua của nhiều tập thể, cá nhân đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quý báu cần đúc kết và nhân rộng.

Bùi Thị Hoàng Oanh

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc