Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học - Nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020
EmailPrintAa
15:24 06/06/2016

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015 đã được đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân quan tâm hưởng ứng. Không chỉ có những người hoạt động chuyên nghiệp mà khá nhiều Câu lạc bộ văn nghệ các huyện, thị, các cộng tác viên báo, đài đã gửi tác phẩm tham gia hưởng ứng. Những tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí được đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí sáng tác và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương cũng như ở địa phương trong thời gian qua đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thu được kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

 Thời gian qua, việc sáng tác về chủ đề này được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh với các hình thức sinh động, sáng tạo. Hội Liên hiệp Văn học - nghệ thuật, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ của tỉnh đã có nhiều nỗ lực động viên hội viên, nghệ sỹ, nhà văn, nhà báo đẩy mạnh sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm thuộc chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã khơi gợi, phát huy tài năng, tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí, bám sát thực tiễn đời sống, nhiệm vụ chính trị, sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có sức lay động lòng người. Đợt I giai đoạn 2011 - 2013 đã có 389 tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí ở các thể loại gửi tham gia Giải thưởng sáng tác; trên cơ sở bình xét của các Ban sơ khảo, nội dung Quy chế, Hội đồng xét Giải thưởng tỉnh đã lựa chọn 05 tác phẩm văn học -  nghệ thuật, báo chí tham gia dự Giải ở Trung ương; chọn 8 tác phẩm tiêu biểu để trao giải trong dịp sơ kết đợt I giai đoạn 2011 - 2013, trong đó 01 giải B, 4 giải C và 3 giải Khuyến khích. Đến đợt II giai đoạn 2013 - 2015, có 427 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí ở các thể loại: thơ, văn xuôi, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu - biểu diễn, phóng sự, phản ánh, gương người tốt - việc tốt; Hội đồng chung khảo xét Giải thưởng tỉnh đã thẩm định, đánh giá và thống nhất lựa chọn 04 tác phẩm văn học - nghệ thuật, 05 tác phẩm báo chí, 03 tập thể có thành tích trong hoạt động quảng bá và 01 xuất bản phẩm gửi tham gia dự giải ở Trung ương; xét chọn 16 tác phẩm xuất sắc đạt giải ở tỉnh, trong đó có 01 giải A, 03 giải B, 5 giải C và 7 giải Khuyến khích; tặng thưởng cho 3 tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, quảng bá về gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức trao Giải trang trọng tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nếu như phần lớn các tác phẩm văn học, nghệ thuật tập trung ở mảng chủ đề ca ngợi, làm nổi bật sống động tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những tình cảm chân thành đối với lãnh tụ gắn với những kỷ niệm của Bác đối với quê hương Hà Tĩnh thì mảng tác phẩm báo chí lại tập trung vào việc giới thiệu những nhân tố điển hình làm theo tấm gương của Bác… Nhiều tác phẩm có nội dung chất lượng tốt viết về chủ đề này được đăng tải tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí của tỉnh; phát trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương và khu vực Bắc miền Trung, được công chúng quan tâm theo dõi và đánh giá cao. Bên cạnh đó một số văn nghệ sỹ chuyên và không chuyên, các nhà báo và nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã tham gia hưởng ứng với nhiều tác phẩm thuộc các thể loại phong phú, đa dạng… Có thể nói việc phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội.  

Để triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW, ngày 30/10/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá và Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các năm 2015 - 2020, ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí phải tiếp tục được các cấp ủy chỉ đạo, định hướng. Trọng tâm nhiệm vụ trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên tuyền Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức lễ phát động sâu rộng trên toàn tỉnh về chủ đề sáng tác thúc đẩy hoạt động sáng tác, quảng bá trong những năm tới, cổ vũ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Theo đó Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Song hành với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo Hà Tĩnh ý thức sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình, tích cực, sáng tạo tuyên truyền, cổ vũ việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mở và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang; gắn tuyên truyền thực hiện việc học tập, làm theo với các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị; kịp thời phát hiện, đánh giá, nêu bài học kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện; mở diễn đàn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân... Sự nhập cuộc tích cực, chủ động, thường xuyên của báo chí, văn nghệ sĩ Hà Tĩnh thời gian qua đã góp phần làm cho những yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác thấm sâu vào mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  

Từ những kết quả đã đạt được, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà Báo Hà Tĩnh trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân đi sâu khai thác, sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động 1347-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước… nhằm bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Phải làm cho mỗi cán bộ, hội viên ý thức rằng, tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ; trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, nhất là những hạn chế liên quan tư cách, đạo đức, phẩm chất văn nghệ sĩ, người làm báo; xây dựng tổ chức hội và các chi hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.         

Công tác thông tin, tuyên truyền của giới văn nghệ sĩ, báo chí cần được duy trì thường xuyên, liên tục, sáng tạo; cần bám sát Quy chế của Ban Chỉ đạo Giải thưởng để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng năm.

Để kịp thời động viên anh chị em văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả, rất cần được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, cơ quan truyền thông giành thời gian để giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm xuất sắc, chất lượng tốt góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động 1347-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phan Thị Hồng Lam


    Ý kiến bạn đọc