Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh có 33 tổ chức cơ sở đảng (06 đảng bộ phường ; xã, 08 đảng bộ cơ quan, trường học, bệnh viện; 19 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp) với 3.256 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy luôn tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt đảng ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ngày 09/5/2017, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Vừa qua, các các cấp ủy đảng từ cơ sở đến cấp huyện đã tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (sau đây gọi là Chỉ thị 10) và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” (Hướng dẫn 09) nhằm đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, nhìn nhận những hạn chế, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Sáng này 25/4/2017, tại thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4 năm 2017.

Ngày 20/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ThU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020. Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng quý I năm 2017; triển khai kế hoạch nâng cao công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ xã Phú Lộc và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Huyện ủy Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Khê vừa tổ chức Hội nghị đánh sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động của các đoàn công tác, công tác tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Ngày 07/4/2017, Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường, ổn định sản xuất đảm bảo an ninh trật tự thị xã Kỳ Anh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sáng ngày 04/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Thời gian qua, các cấp, các ngành huyện Hương Khê đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 150 năm thành lập Huyện (1867 - 2017).

Chiều ngày 27/03/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (Chỉ thị 17-CT/TW) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (Nghị quyết 19-NQ/TW).

Huyện ủy Đức Thọ vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác cho 155 đồng chí cán bộ huyện được phân công dự sinh hoạt chi bộ khối nông thôn.

Chiều ngày 15/3/2017, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022 và văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp, ngày 15/3/2017, Hội Cựu chiến binh xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự Đại hội có 81 đại biểu đại diện cho 414 hội viên trong xã. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã tiến hành tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, các địa phương, đơn vị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sáng ngày 10/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt Kết luận số 10-KL/TW và Nghị quyết số 08-NQ/TW.

Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của Tỉnh, cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thị xã Hồng Lĩnh đã không ngừng phát triển, đạt được 37/59 tiêu chí đô thị loại III. Công tác huy động các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Huyện Lộc Hà được thành lập theo Nghị định số 20/NĐ-CP, ngày 07/02/2007 của Chính phủ (công bố vào ngày 08/3/2007) trên cơ sở sáp nhập 07 xã vùng Hạ Can của huyện Can Lộc và 06 xã vùng Biển Cửa của huyện Thạch Hà. Vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lộc Hà đã nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Huyện, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Ngày 3/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Thọ đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập.

Sáng ngày 28/02/2017, Huyện ủy Kỳ Anh Hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.