TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
19/CT-UBND Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống hạn phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân vụ Hè Thu năm 2012
1534-CV/VPTW/nb Công văn số 1534-CV/VPTW/nb, ngày 15/5/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng
270/GM-UBND Giấy mời số 270/GM-UBND, ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh Dữ lễ ra mắt Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
36 -HD/BTGTU Hướng dẫn số 36 -HD/BTGTW, ngày 15/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Việc học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị
269/GM-UBND Giấy mời số 269/GM-UBND, ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Họp nghe báo cáo quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh Bắc Quảng Bình
12/CÐ-UBND Công điện số 12/CĐ-UBND, ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh về việc phòng trừ dịch hại trên cây trồng vụ Đông Xuân 2011 - 2012
37-HD/BTGTU Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU, ngày 11/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia; công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào năm 2012
42/2012/NÐ-CP Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
18/QÐ-UBND Quyết định số 18/QĐ-UBND, ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
251/GM-UBND Giấy mới số 251/GM-UBND, ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tháng 5 năm 2012
252/GM-UBND Giấy mời số 252/GM-UBND, ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng
240/GM-UBND Giấy mời số 240/GM-UBND, ngày 4/5/2012 của UBND tỉnh Dự làm việc với UBMTTQ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
239/GM-UBND Giấy mời số 239/GM-UBND, ngày 4/5/2012 của UBND tỉnh Làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường
241/GM-UBND Giấy mời số 241/GM-UBND, ngày 4/5/2012 của UBND tỉnh Họp về các chương trình, dự án phát triển các sản phẩm hàng hoá công nghệ chủ lực, công nghệ cao
35 -HD/BTGTU Hướng dẫn số 35 -HD/BTGTU, ngày 26/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ học tập, quán triệt Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
68/2012/TT-BTC Thông tư số 68/2012/TT-BCT, ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
13-HD/VPTW Hướng dẫn số 13-HD/VPTW, ngày 25/4/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện một số nội dung trong Quy định số 317-QĐ/TW, ngày 23-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
34-HD/BTGTU Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 23/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 vào dịp sinh nhật Bác 19-5 và kỷ niệm 55 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
212/GM-UBND Giấy mời số 212/GM-UBND, ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Dự Hội nghị sơ kết việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
213/GM-UBND Giấy mời số 213/GM-UBND, ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Tổ chức cuộc họp giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường GPMB Dự án sân Golf Xuân Thành của Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành tại huyện Nghị Xuân
211/GM-UBND Giấy mời số 211/GM-UBND, ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục V- Bộ Công an
15/CT-UBND Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm và hiểu quả hoạt động cho vay ưu đãi của Chính phủ qua Ngân hàng Chính sách Xã hội
209/GM-UBND Giấy mời số 209/GM-UBND, ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến về xây dựng nông thôn mới
210/GM-UBND Giấy mời số 210/GM-UBND, ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương và Đoàn Công tác của Bộ
208/GM-UBND Giấy mời số 208/GM-UBND, ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ