TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
190/GM-UBND Giấy mời số 190/GM-UBND, ngày 11/4/2012 của UBND tỉnh Họp nghe báo cáo Đề án Di dời chuồng trại và xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ dân giai đoạn 2012 - 2015
191/GM-UBND Giấy mời số 191/GM-UBND, ngày 11/4/2012 của UBND tỉnh họp để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 132/2010/NQ-HĐND ngày 13/10/2010 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 4600/KH-UBND, ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 132/2010/NQ-HĐND và triển khai nhiệm vụ sắp tới
13/CT-UBND Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 11/4/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012
33 -HD/BTGTU Hướng dẫn số 33 -HD/BTGTU, ngày 11/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”
172-TB/TU Thông báo số 172-TB/TU, ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều chỉnh thời gian Hội nghị
185/GM-UBND Giấy mời số 185/GM-UBND, ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh Họp nghe báo cáo Đề án phát triển quỹ đất Thành phố Hà Tĩnh
188/GM-UBND Giấy mời số 188/GM-UBND, ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh hoãn làm việc theo Giấy mời số 170/GM-UBND
184/GM-UBND Giấy mời số 184/GM-UBND, ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh về việc thay đổi thời gian họp nghe báo cáo kết quả giám sát đánh giá Dự án IMPP Hà Tĩnh
186/GM-UBND Giấy mời số 186/GM-UBND, ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh Họp nghe báo cáo phương án giải quyết việc giao đất trái thẩm quyền
33-QÐ/BTGTU Quyết định số 33-QĐ/BTGTU, ngày 09/4/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thành lập Tổ giúp việc chấm bài thu hoạch
169-TB/TU Thông báo số 169-TB/TU, ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về điều chỉnh thời gian Hội nghị
176/GM-UBND Giấy mời số 176/GM-UBND, ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác bình ổn giá cả thị trường, niêm yết giá theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ
179/GM-UBND Giấy mời số 179/GM-UBND, ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tháng 4 năm 2012
180/GM-UBND Giấy mời số 180/GM-UBND, ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Arup Việt Nam và Tập Đoàn Monitor về Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hà Tĩnh, quy hoạch chuổi đô thị ven biển và Quy hoạch chuỗi độ thị dọc đường Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
181/GM-UBND Giấy mời số 181/GM-UBND, ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh đi kiểm tra và làm việc về tiến độ thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Hà
182/GM-UBND Giấy mời số 182/GM-UBND, ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Đoàn liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn có lịch làm việc với tỉnh ta (dự kiến từ ngày 10/4/2012 đến 13/4/2012) rà soát lại một số các dự án bồi thường, GPMB và tái định cứ trên địa bàn tỉnh
183/GM-UBND Giấy mời số 183/GM-UBND, ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường
12/CT-UBND Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi và phòng chống úng ngập trong mùa mưa bão năm 2012
175/GM-UBND Giấy mời số 175/GM-UBND, ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh tổ chức buồi làm việc để xử lý các vướng mắc trong bồi thường, GPMB Dự án cầu Bến Thuỷ II
173/GM-UBND Giấy mời số 173/GM-UBND, ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
172/GM-UBND Giấy mời số 172/GM-UBND, ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh Họp nghe báo cáo kết quả giám sát đánh giá Dự án IMPP Hà Tĩnh
174/GM-UBND Giấy mời số 174/GM-UBND, ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh tổ chức làm việc với Tập đoàn Monitor về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050
170/GM-UBND Giấy mời số 170/GM-UBND, ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Đi kiểm tra các công trình, dự án tại Khu Kinh tế Vũng Áng
169/GM-UBND Giấy mời số 169/GM-UBND, ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới
168/GM-UBND Giấy mời số 168/GM-UBND, ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Dự Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012