TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
09/CT-UBND Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố
336-QÐ/TU Quy định số 336-QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên
336 - QÐ/TU Quy định 336 - QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên
335-QÐ/TU Quy định số 335-QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ
68-QÐ/TW Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21/3/2012 của BCH Trung ương Đảng ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
143/GM-UBND Giấy mời số 143/GM-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh Kiểm tra và làm việc về tiến độ Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang
142/GM-UBND Giấy mời số 142/GM-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh về việc tổ chức buổi làm việc để xử lý nguồn vốn GPMB các dự án trọng điểm Khu Kinh tễ Vũng Áng
144/GM-UBND Giấy mời số 144/GM-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh Kiểm tra các cơ sở chăn nuôi lợn tại huyện Vũ Quang
02-TT/TU Thông tri triệu tập số 02-TT/TU ngày 21/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hội nghị cốt cán toàn tỉnh quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
689/UBND-TM Công văn số 689/UBND-TM ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh về việc giao chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp TW
691/UBND-CN1 Công văn số 691/UBND-CN1 ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh về việc làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
150-TB/TU Thông báo số 150-TB/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
140/GM-UBND Giấy mời số 140/GM-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) có Văn bản số 1199/VNPT-VP ngày 14/3/2012 mời tham dự "Lễ khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước" trên phạm vị cả nước qua trực tuyến
20-CT/TU Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
02-QÐ/BTGTU Quy định số 02-QĐ/BTGTU, ngày 20/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức Ngành Tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh
137/GM-UBND Giấy mời số 137/GM-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh làm việc về cấp nước cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
139/GM-UBND Giấy mời số 139/GM-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh về họp trực tuyến về công tác đảm bảo an toàn giao thông
138/GM-UBND Giấy mời số 138/GM-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa
777/QÐ-UBND Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo
136/GM-UBND Giấy mời số 136/GM-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp PTNT
19-CT/TU Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018
636/UBND-TH1 Công văn số 636/UBND-TH1 ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị để làm việc với Đoàn giám sát đánh giá hàng năm của IFAD tại Dự án IMPP Hà Tĩnh
133/GM-UBND Giấy mời số 133/GM-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toạn tổ chức bộ máy
129/GM-UBND Giấy mời số 129/GM-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh
130/GM-UBND Giấy mời số 130/GM-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh họp nghe báo cáo Đề án phát triển quỹ đất Thành phố Hà Tĩnh