Khép lại năm 2014, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đang trên chặng đường về đích trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đây là năm tỉnh nhà tiếp tục giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm nổi bật bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo dấu ân tốt đẹp về hình ảnh quê hương Hà Tĩnh đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau 3 ngày (từ 18 - 20/12/2014) làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI - Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2015), mừng Xuân Ất Mùi diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Hà Tĩnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi năm 2015 như sau:

Nhìn lại năm 2014, tình hình an ninh trật tự (ANTT) có nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, cả về tính chất, mức độ, quy mô trên địa bàn toàn tỉnh. Bằng nỗ lực, quyết tâm cao, Công an Hà Tĩnh đã chủ động mở các đợt tấn công trấn áp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ cấp ủy đảng nói riêng có vai trò quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, là nhân tố đảm bảo cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, công tác cán bộ có vị trí then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Việt Nam, Lào, Campuchia có nhiều nét tương đồng về tự nhiên, lịch sử - văn hóa. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng khối đại đoàn kết và liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc. Theo Hồ Chí Minh: “Vì mọi quan hệ khăng khít về địa lý, quân sự, chính trị, v.v... mà ta với Miên, Lào cũng như môi với răng. Hai dân tộc Miên, Lào hoàn toàn giải phóng, thì cuộc giải phóng của ta mới chắc chắn, hoàn toàn. Cho nên nhiệm vụ của ta lại phải ra sức giúp đỡ kháng chiến Miên, Lào một cách tích cực, thiết thực hơn”(1).

Nhìn lại lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta, chúng ta vô cùng tự hào với những trang sử chống giặc ngoại xâm chói lọi, hào hùng. Có những chiến thắng đã vượt trên tầm vóc của một quốc gia vươn ra tầm thế giới, khiến cả thế giới phải kính phục, ngưỡng mộ. Còn gì tự hào hơn khi được sinh ra và lớn lên ở một dân tộc anh hùng, đã dũng cảm đứng lên chống chọi với các thế lực ngoại xâm hùng mạnh nhất. Nhân tố để làm nên những chiến thắng vang dội, có ý nghĩa lịch sử vĩ đại đó, ngoài lòng yêu nước thiết tha của các dân tộc Việt Nam, thì người Việt Nam qua các triều đại đã sáng tạo ra những nghệ thuật quân sự tài tình, với ý chí không chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào. Nghệ thuật quân sự với ý chí sắt đá đó đã được lịch sử minh chứng một cách hùng hồn qua các thời kỳ.

Năm 2014, sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 14.137 tỷ đồng, tăng 5,7%, trong đó: nông nghiệp 11.431 tỷ đồng, lâm nghiệp 1.092 tỷ đồng, thủy sản 1.614 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích 65 triệu đồng/ha; sản lượng lương thực cả năm đạt 53,8 vạn tấn, vượt 1,5% kế hoạch, tăng 6,5% so với năm 2013; sản lượng thịt hơi các loại 87.800 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 11,7% so với năm 2013; tổng sản lượng thủy sản 43.400 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,1% so với năm 2013. Các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực có lợi thế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, xây dựng nhiều mô hình, tạo dòng sản phẩm đồng nhất, có chất lượng cao, áp dụng công nghệ tiên tiến gắn với xây dựng thương hiệu và cho thu nhập khá cao.

Chi cục Hải quan Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đóng trên địa bàn gồm 3 xã và một thị trấn với một diện tích tự nhiên là 56.864 ha. Đây là một khu kinh tế cửa khẩu với đặc thù có hơn 2,3 vạn dân sinh sống, không có hàng rào cứng bao quanh, có nhiều đường dân sinh giữa khu kinh tế và nội địa mà không có trạm kiểm soát nên nguy cơ hàng lậu tràn vào nội địa rất cao, đặc biệt vào những tháng cuối năm.

Là người con của quê hương xứ Nghệ, tôi hết sức bồi hồi và xúc động khi nhận được tin Dân ca Ví, Giặm Nghệ -Tĩnh đã được UNESCO công nhận “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Chưa ai khẳng định được Dân ca Ví, Giặm Nghệ -Tĩnh ra đời từ lúc nào, nhưng nhiều tài liệu của các nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh, trong nước và quốc tế cho biết: Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh có thể ra đời cách đây khoảng 3.000 năm, là đặc sản diễn xướng của cư dân Việt cổ thuộc Nhà nước Việt Thường Thị (là một quốc gia có phạm vi tương ứng với vùng Nghệ An - Hà Tĩnh ngày nay ở Việt Nam).

Báo và tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Trong thời gian qua, huyện Hương Sơn đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

“Chìa khóa tạo nên bước phát triển của Thượng Lộc ấy là nhờ trồng cam”, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc (Can Lộc) Phan Duy Khương không dấu vẻ tự hào chia sẻ với chúng tôi.

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển, đảo không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị quyết đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Đảng bộ huyện Can Lộc có 47 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, 330 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với gần 8.200 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời triển khai trong toàn Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phải gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”(1). Theo Hồ Chí Minh, "tính đảng" trong mỗi cán bộ, đảng viên biểu hiện ở: Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết;gương mẫu, nói đi đôi với làm...

*2014 - năm thảm họa của ngành hàng không thế giới