6 tháng đầu năm 2021, TP. Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng dịch an toàn, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vừa phát triển kinh tế.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, được sự quan tâm giúp...

Theo Quyết định số 772-QĐ/TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019, cả nước sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 17/01/2019 của Ban...

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 2, diễn ra...

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ...

Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019, là cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý, bảo vệ hệ thống mạng công nghệ thông tin, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của Luật An ninh...

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của nhân dân, trong những năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng,...

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2018), trong hai ngày 18 - 19/5/2018, thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018.

Với cương vị là Bí thư chi bộ thôn Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Trương Khánh Lý luôn tận tụy, hết lòng với công việc chung. Đặc biệt, đồng chí đã giành nhiều tâm huyết và có cách làm hay trong vận động...

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành Công văn 662-CV/Th.U, ngày 13/11/2017 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng...

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2007, thị xã Hà Tĩnh được công nhận Thành phố trực thuộc tỉnh, trải qua hơn một thập kỷ, thành phố Hà Tĩnh đã chuyển mình mạnh mẽ. Tuy vậy, vẫn...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con...

Thành phố Hà Tĩnh có lịch sử 185 năm hình thành và phát triển; là đô thị loại III từ năm 2006; thành phố trực thuộc tỉnh năm 2007. Chặng đường gần 10 năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng thành phố Hà Tĩnh đã đạt...

Đến nay, các tỉnh, thành trên cả nước đã hoàn thành công tác kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu danh sách nhân sự chủ chốt HĐND, UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đòi hỏi mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao chất lượng cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác...

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh. Trong những năm qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nhà, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh,...