Thường trực Thành uỷ:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Nguyễn Hồng Lĩnh

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy

2

Lương Quốc Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy 

    Ban Tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Quốc Đạt

Uỷ viên BTV Thành uỷ - Trưởng ban

2

Trương Đình Dũng

Thành ủy viên - Phó ban

3

Trần Thị Hoàng Hoa

Phó ban

4

Hồ Thị Hương Giang

Phó ban

    

   

 

 

 

 

Ban Dân vận:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Mai Linh

Uỷ viên BTV Thành uỷ - Trưởng ban; Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

   2

Hồ Văn Đại

Thành ủy viên – Phó ban

   3

Dương Đình Luận

Phó ban

4

Lê Văn Học

Phó ban

    Ban Tuyên Giáo

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Tĩnh

Thành ủy viên – Phó ban

2

Trần Thị Trà Giang

Phó ban

  Ủy ban kiểm tra thành ủy

TT    

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

 

1

 

Uỷ viên BTV Thành uỷ - Chủ nhiệm

 

2

Phạm Thị Tịnh

Thành ủy viên – Phó chủ nhiệm

 

 3

 Nguyễn Văn Huyên

 Phó chủ nhiệm

 

 

 

 

  

 

Văn phòng Thành ủy

TT   

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Danh

Thành ủy viên - Chánh văn phòng

2

Trần Hậu Quang

Phó văn phòng

3

Trần Nhân Đức

Phó văn phòng