Huyện Đức Thọ hiện có hơn 11.066 ha đất sản xuất nông nghiệp. Xác định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông...

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phong trào “lập thân, lập nghiệp”, thời gian qua, nhiều mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên huyện Đức Thọ đã được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm,...

Thời gian qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của...

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”, thời gian qua, cấp...

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư...

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quyết định số...

Xác định vai trò quan trọng của lĩnh vực nông nghiệp đối với phát triển kinh tế của huyện, thời gian qua, Huyện ủy Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt là phong...

Thực hiện chủ trương của tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô...

Đảng bộ huyện Đức Thọ hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng, 289 chi bộ trực thuộc với 8.723 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các cấp huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng...

Đức Thọ là địa phương có truyền thống hiếu học, học giỏi với làng khoa bảng Đông Thái và nhiều dòng họ nổi tiếng như Phan Đình, Lê Văn, Hoàng Xuân... Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh...

Huyện Đức Thọ hiện có 89 tổ chức công đoàn cơ sở với 4.808 đoàn viên, người lao động, trong đó có 13 doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định với 2.083 người lao động thường xuyên. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức...

Đức Thọ là địa phương có nhiều ngành nghề truyền thống; có Quốc lộ 8A, đường sắt Bắc - Nam đi qua, khá thuận lợi để giao thương. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,...

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Đức Thọ tiếp tục tập trung cao thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc khảo sát, tuyên truyền về việc tiêm...

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm...

Cùng với phát triển kinh tế, trong năm 2021, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định, từng bước nâng cao đời sống...

Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Đức Thọ xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoVI 2 trong cộng đồng tại xã Trường Sơn, Tùng Ảnh và thị trấn Đức Thọ. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã...

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đức Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt được những kết quả tích cực.

Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ...