Huyện Đức Thọ hiện có 89 tổ chức công đoàn cơ sở với 4.808 đoàn viên, người lao động, trong đó có 13 doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định với 2.083 người lao động thường xuyên. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức...

Đức Thọ là địa phương có nhiều ngành nghề truyền thống; có Quốc lộ 8A, đường sắt Bắc - Nam đi qua, khá thuận lợi để giao thương. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,...

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Đức Thọ tiếp tục tập trung cao thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc khảo sát, tuyên truyền về việc tiêm...

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm...

Cùng với phát triển kinh tế, trong năm 2021, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định, từng bước nâng cao đời sống...

Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Đức Thọ xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoVI 2 trong cộng đồng tại xã Trường Sơn, Tùng Ảnh và thị trấn Đức Thọ. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã...

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đức Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt được những kết quả tích cực.

Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ...

Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Theo chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, huyện Đức Thọ đã kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên...

Triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác tiếp dân, ngày 15/08/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã ban hành “Quy chế tiếp xúc của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân...

Đức Thọ là huyện có truyền thống hiếu học với nhiều làng khoa bảng và dòng họ hiếu học, như: Lê Văn, Hoàng Xuân, Phan Đình... Phát huy truyền thống đó, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy Đức...

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân...

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền...

Từ năm 2011 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở theo nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày...

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận, chung sức của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân,...

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình có nhiều khó khăn tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, đồng thời phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19 nhưng sản xuất vụ Xuân của tỉnh vẫn được mùa, sản lượng trên 33 vạn tấn, năng suất 55,3...