Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa đặt mua 2 hệ thống dập cốc khô công nghệ tiên tiến của Nhật Bản để phục vụ nhu cầu sản xuất.

Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó nêu rõ "phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác".

Kế thừa tư duy khoa học và kinh nghiệm đạt được trong lãnh đạo, phát triển nền kinh tế đất nước qua các kỳ đại hội, nhất là việc phát huy vai trò của kinh tế tư nhân (KTTN), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “KTTN là một động lực quan trọng” trong sự phát triển của đất nước.

Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu: “Đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...”.

Khối Thương mại - Du lịch, một trong bốn khối thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức giao ban, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong quý I, bàn nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2017.

Ngày 17-12-2012, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1895/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Theo đó, thành lập 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Hậu Giang, Phú Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ… Qua gần 5 năm thực hiện đã đạt kết quả khả quan ở một số địa phương như Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh… và để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, cần có các quyết sách đúng đắn trước những thách thức đặt ra hiện nay.

Huyện Kỳ Anh có 03 xã giáp biển là Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang. Sự cố môi trường biển vừa qua đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là các xã vùng biển. Tuy vậy, sau khi cơ quan chức năng công bố chất lượng nước biển an toàn và triển khai kịp thời việc bồi thường thiệt hại, tâm lý bà con ngư dân trên địa bàn phấn khởi, hầu hết đã tiếp tục ra khơi.

Sáng 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì cuộc họp nghe Đề án Phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ (TM – DL – DV), đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Cùng với lịch sử và trải qua các kỳ đại hội của Đảng, quan niệm về vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước (KTNN) có những sự thay đổi về chất; càng về sau càng toàn diện và hợp lý hơn. Sự thay đổi này phù hợp với sự thay đổi về nhận thức đối với thành phần KTNN; đối với vai trò của Nhà nước trong quản lý kinh tế.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thời gian qua, xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân) đã vận động bà con nông dân chuyển đổi một số diện tích trồng màu kém hiệu quả sang trồng hành tăm cho thu nhập cao hơn.

Thạch Lạc là một trong số các xã thuộc vùng biển ngang huyện Thạch Hà. Cùng với sản xuất nông nghiệp, một bộ phận nhân dân làm nghề đánh bắt hải sản và các dịch vụ có liên quan. Sự cố môi trường biển vừa qua đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại cuộc họp với các sở ngành, địa phương về kế hoạch phát triển KT-XH tháng 3/2017, diễn ra vào sáng nay (6/3). Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, bức tranh sản xuất nghề biển ở Hà Tĩnh dần tươi sáng trở lại, nhất là trong vụ cá bắc. Liên tục ở cảng cá Kỳ Ninh, Thạch Kim, Xuân Hội... hình ảnh những con tàu trở về với khoang thuyền đầy ắp hải sản đã nhân lên niềm vui, sự tin tưởng của ngư dân trong những ngôi làng bên chân sóng.

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Hà Tĩnh tiếp nối hành trình phát triển KT-XH với chồng chất khó khăn từ năm cũ nhưng bằng quyết tâm mới, khí thế mới ngay từ những ngày đầu năm, tháng đầu tiên của hành trình chinh phục các chỉ tiêu năm 2017 đã đi qua với nhiều chỉ số phát triển đạt khá so với cùng kỳ.

Cần tái cơ cấu ngành Công Thương mạnh mẽ hơn để tạo ra một số sản phẩm là thế mạnh của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Những ngày qua, cùng với những mẻ lưới nặng khoang các loại hải sản có giá trị, việc có thêm 02 tàu vỏ thép công suất 800CV đã khiến cho niềm vui của người dân vùng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) như được nhân lên, tự tin bước vào năm 2017 hứa hẹn đầy tươi sáng.

Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Do năng lực cạnh tranh quốc gia (NLCTQG) thấp, nền kinh tế nước ta tuy đạt được mức tăng trưởng khá trong những năm qua, song cái giá phải trả là kinh tế vĩ mô bất ổn kéo dài, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng nề, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại,… Để đạt được tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao NLCTQG để chuyển sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên đổi mới công nghệ, nhân lực chất lượng cao nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả.