Huyện ủy

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Huyện uỷ huyện Vũ Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố khối 4 thị trấn Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239. 3814.063
Email: huvuquang@hatinh.dcs.vn

Fax: 0239.3814. 093
2. Danh sách Ủy viên BCH Huyện ủy khóa IV

 

3. Danh sách Ủy viên BTV Huyện ủy

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
1 Phạm Hữu Bình Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
2 Nguyễn Đăng Kỷ Phó Bí thư TT H.ủy
3 Trịnh Văn Ngọc Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện
4 Trần Đức Huyên UVBTV, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy
5 Phạm Quốc Thanh UVBTV, PCT UBND huyện
6 Nguyễn Thiều Quang UVBTV, PCT HĐND huyện
7 Trần Bình Lâm UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện
8 Nguyễn Quốc Đạt UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy
9 Võ Đình Quang UVBTV, CN UBKT Huyện ủy
10 Phan Hồng Yến UVBTV, Trưởng ban TG Huyện ủy
11 Hoàng Thanh Huyền UVBTV, Trưởng Công an huyện
12 Trần Xuân Cường UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện


4. Thường trực Huyện uỷ
1. Đồng chí: Phạm Hữu Bình  - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện
         Điện thoại:02393 813 888
2. Đồng chí: Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện uỷ 
        Điện thoại: 02393 814 777
3. Đồng chí: Nguyễn Thiều Quang      - Phó bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
        Điện thoại: 

5. Các ban Huyện uỷ

* BanTổ chức:

Điện thoại: 0239.3814.027

Email: bantochuc.huvq@hatinh.dcs.vn
1. Đồng chí: Trần Đức Huyên, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0915419554
2. Đồng chí: Nguyễn  Anh Nhật,  Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 
3. Đồng chí: Nguyễn Thị Vân,  Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0949588489

* Ban Tuyên giáo:

Điện thoại: 0239.814.038

Email: bantuyengiao.huvq@hatinh.dcs.vn
1. Đồng chí: Phan Hồng Yến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0982461676

2. Đồng chí: Tô Minh Hoài, Phó Trưởng ban 

        Điện thoại: 0975498579

3.Lê Xuân Vỵ Phó Trưởng ban 
          Điện thoại: 0985112348

* Ban Dân vận:

Điện thoại: 0239.3814.070

Email: bandanvan.huvq@hatinh.dcs.vn
1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Đạt, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0982296156
2. Đồng chí: Nguyễn Đình Tài:, Phó Trưởng ban
          Điện thoại: 


 * Uỷ ban Kiểm tra:

Điện thoại: 0239.3814.028

Email: uybankiemtra.huvq@hatinh.dcs.vn
1. Đồng chí: Võ Đình Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ: Trưởng ban
          Điện thoại: 0917127018
2. Đồng chí: Lê Thị Thanh Hải  Phó chủ nhiệm 
          Điện thoại: 0916985178
3. Đồng chí: Lê Văn Thiêm: Phó chủ nhiệm 
          Điện thoại: 0982814296

* Văn phòng:

Điện thoại: 0239.3814.063

Email: vanphong.huvq@hatinh.dcs.vn

1. Đồng chí: Phan Nhật Thành,   Chánh văn phòng
                                                     Điện thoại: 0982034488

2. Đồng chí: Nguyễn Công Hợp, Phó Chánh văn phòng
                                                     Điện thoại: 0918842226

3. Dương Thanh Hải,                  Phó chánh văn phòng 

                                                    Điện thoại: 0915894186

* Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị:

Điện thoại: 0239.3814.319

Email: ttboiduongchinhtri.huvq@hatinh.dcs.vn

1 . Tô Minh Hoài   Giám đốc

2.Đồng chí: Nguyễn Xuân Chính, Phó Giám đốc
          Điện thoại: 0982567684

3.Đồng chí: Trần Thị Hồng Vững: Phó Giám đốc

         Điện thoại: 0916011695

Tên cơ quan: Huyện uỷ Vũ Quang

Địa chỉ:          Tổ dân phố 4-Thị trấn Vũ Quang-Huyện Vũ Quang-Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:     0239.3814.063

Website:        https://hatinh.dcs.vn/huvuquang

Email:            huvuquang@hatinh.dcs.vn

Ban biên tập: 0918842226