Sáng ngày 31/7/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo.

Sáng ngày 24/7/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ cốt cán gồm các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc, báo cáo viên của cấp ủy cơ sở trực thuộc. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Sáng ngày 22/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 70 tổ chức cơ sở sở đảng, trong đó có 30 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở với 3.838 đảng viên; có 02 tổ chức đoàn thể trực thuộc: Đoàn Thanh niên có 51 tổ chức cơ sở,  3.090 đoàn viên; Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở có 14 tổ chức hội, 393 hội viên. Thời gian qua, cùng với tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 06/02/2017, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tham dự và chỉ đạo sinh hoạt.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn phát động, đề ra các nội dung thi đua sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, do vậy các phong trào thi đua của cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ngày 12/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh tổ chức kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng năm 2016.

Sáng ngày 23/12/2016, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng khóa III năm 2016.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 5 thảo luận đánh giá kết quả công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016; thống nhất ban hành Nghị quyết “về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; bàn kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sử dụng ngân sách Đảng. Dự tập huấn có trên 50 học viên là các chủ tài khoản, chủ tài khoản ủy quyền và kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách đảng trên địa bàn tỉnh.

Trong hai ngày 21-22/6/2016, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ngày 16/6/2016, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho bí thư, phó bí thư 12 chi bộ, đảng bộ cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, hạ sỹ quan chiến sỹ trong cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Ngày 29/3/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường. Hội nghị đã thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Đảng bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý I/2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Chiều ngày 23/3/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2016. Tham dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư, Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy khối.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), chiều ngày 09/3/2016, Chi đoàn Văn phòng và các ban Đảng cơ quan Tỉnh ủy đã tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh.

Sáng ngày 19/01/2016, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I/2016. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo; đồng chí Lê Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và 115 học viên là quần chúng ưu tú của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Thực hiện Công văn số 31-CV/BTCTU, ngày 04/11/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2015, Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Đây là sinh hoạt chính trị nghiêm túc, làm rõ ưu, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân nhằm tạo chuyển biến, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

Ngày 01/12/2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo”, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cho  Bí thư đảng ủy, chi ủy, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư cấp ủy, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở.