Ngày 24/10/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu năm đến nay và báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác kê khai, thẩm định, xác định thiệt hại do sự cố môi trường.

Sáng ngày 21/10/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Phát huy kết quả đạt được trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã nhanh chóng, quyết liệt chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

Những ngày qua, mưa to liên tục trên diện rộng đã gây lũ lụt tại hầu khắp các địa phương trong toàn tỉnh, thiệt hại nặng nhất là các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Lộc Hà... Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.

Hướng tới kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1836 - 2016), ngay từ đầu năm 2016, huyện Kỳ Anh đã phát động phong trào làm 180 nhà tình thương cho các gia đình đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hai ngày 10 và 11/10/2016, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở năm 2016.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo để đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội nghị (mở rộng) sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.

Sáng ngày 21/9/2016, Ủy ban nhân dân xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc tổ chức Lễ ra mắt mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thạch Hà vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2011- 2015.

Chiều ngày 20/9/2016, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng huyện Lộc Hà họp đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng thời gian qua, triển khai một số nội dung trọng tâm thời gian tới.

Sự bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử... đang dần khiến báo in trở thành “món ăn” khó theo kịp “khẩu vị” bạn đọc. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và vận dụng những cách làm sáng tạo, Bưu điện Thạch Hà đã liên tiếp vươn lên vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về công tác phát hành báo Đảng trong nhiều năm liền.

Sáng ngày 16/9/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hương Khê phối hợp các ban xây dựng Đảng huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2016.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã xây dựng Kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thành lập Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng Chương trình hành động số 04 triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo tổ chức quán triệt, thảo luận, chấm bài thu hoạch.

Ngay sau khi ra đời (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vùng lên đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai, làm nên cao trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931). Đây là một trong những mốc son chói lọi trong tiến trình đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, lá cờ đỏ búa liềm tung bay, vẫy gọi công nông vùng lên đấu tranh, lập nên các "làng Đỏ" ở nhiều thôn, xã ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chiều 07/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số số 02-NQ/Th.U, ngày 29/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành và trên 550 cán bộ cốt cán toàn Thành phố.

Lộc Hà là huyện đồng bằng ven biển, có tiềm năng kinh tế biển rất lớn với chiều dài bờ biển 12km. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho các cấp, các ngành và mọi lực lượng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2015.

Ngày 31/8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở. Dự Hội thảo có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện và bí thư đảng ủy các xã.