Năm Ngọ đã để lại những dấu son chói lọi trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng oanh liệt, sáng ngời nhân cách và tài năng của một vĩ nhân, đồng thời đã để lại những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của cả dân tộc.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mang đậm những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp với tư tưởng đạo đức tiên tiến nhất của thời đại, đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản. Đó là tư tưởng đạo đức vì con người, cho con người, vì nước, vì dân, trung với nước, hiếu với dân, yêu thương, quý mến, kính trọng nhân dân. Tư tưởng đạo đức đó được thể hiện trong những phẩm chất cao quý đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trong sáng, giản dị…

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 6 tháng đầu năm 2012; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

Sách “Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử” ghi lại câu chuyện về Bác: Một ngày tháng 8-1949, thị xã Bắc Cạn mới được giải phóng (ngày 9-8-1949), trên đường đi Ngân Sơn, Bác Hồ đã nghỉ tại Nà Phạc. Lúc này, dân ở đây đi sơ tán chưa dọn về.

Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Đảng và Nhà nước đối với các thầy cô giáo là biểu hiện sinh động của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” - nét văn hóa, đạo đức và lối sống của người dân Việt Nam. Hằng năm, cứ đến ngày khai trường, trên khắp cả nước, nhân dân nô nức đưa con em mình đến trường khai giảng năm học mới. Ngày này, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ kính yêu cũng như những lời dạy bảo của Người đối với các thầy, cô giáo và các cháu học sinh thân yêu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết Di chúc vào ngày mùng 10-5-1965, khi Người đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, song vẫn mạnh khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Trong 3 năm sau đó, từ ngày 10-5 đến ngày 20-5, cứ 9 giờ sáng, Bác lại chỉnh sửa bản Di chúc, căn dặn con cháu những điều cần làm để xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

 (Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Người 19/5/1890 - 19/5/2012)

Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn cho cách mạng, cho dân tộc và cho cả nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Người mãi mãi là một tấm gương sáng để chúng ta học tập noi theo. Tư tưởng về phát triển kinh tế của Người ngày nay vẫn còn nguyên giá trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vận dụng triệt để xây dựng nước nhà ngày càng phồn vinh.

KỶ NIỆM 122 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 - 2012)

Trong các tác phẩm, bài viết của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có hàng trăm từ  “khéo”, chủ yếu đề cập đến vấn đề “khéo lãnh đạo” của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo Hồ Chí Minh, “khéo” chính là một “nghệ thuật”. Hồ Chí Minh viết rằng: “Khéo tính toán, chi tiêu tiền bạc cho hợp lý. Đó là một nghệ thuậtquan trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ...”1. Lãnh đạo chính trị, theo Hồ Chí Minh cũng là một nghệ thuật - nghệ thuật lãnh đạo hay khéo lãnh đạo.

Trong những năm gần đây cùng với việc đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước, nhận thức về tầm quan trọng của văn hoá công sở ngày càng được nâng cao. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới hạn trong việc nêu khái niệm, nội dung về văn hoá công sở và đề xuất một số giải pháp để nâng cao văn hoá công sở tại các cơ quan hiện nay.

Hà Tĩnh là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, có dân số gần 1,3 triệu người, trong đó có 11,7% dân số theo các tôn giáo; Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và 7 đảng bộ cơ quan trực thuộc, có 780 tổ chức cơ sở đảng, 4.783 chi bộ trực thuộc và hơn 8,6 vạn đảng viên. Qua hơn 82 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng, được cả xã hội quan tâm. Nghị quyết được quan tâm vì đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại trong nội bộ Ðảng để tìm cách khắc phục, sửa chữa.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 06-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006