Chiều ngày 22/8/2023, Huyện ủy Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các...

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Nghi Xuân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo; các ngành, đoàn thể tích cực triển khai thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo; tạo...

Sáng ngày 31/5/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các...

Năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, sự đồng lòng chung sức của nhân dân và doanh nghiệp, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển...

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên đã nỗ lực xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 30/11/2022, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiều ngày 04/8/2022, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn huyện.

Triển khai thực hiện chủ trương của cấp trên về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy lợi thế về đất đai, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân) đã chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng hàng...

Sáng ngày 16/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến một...

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nghi Xuân đã tập trung chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó chú trọng xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và tổ dân phố văn minh.

Sáng ngày 12/8/2021, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban...

Sáng ngày 16/3/2021, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội thảo lần 2, lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân, giai đoạn 1930 - 2020.

Sáng 15/01/2021, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi...

Sáng ngày 24/9, tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm tranh minh họa Truyện Kiều và các ấn phẩm tiêu biểu di sản văn chương của Đại...

Trong 03 ngày từ 21 đến 23/6/2020 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết...

Sáng ngày 12/6/2020, Huyện ủy Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi...

Sáng ngày 11/02/2020, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội thảo lần 1, lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân, giai đoạn 1930 - 2020.

Huyện ủy Nghi Xuân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện Nghi Xuân đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông...

Trần Viết Hồng