TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

Thường trực

1

Phan Tấn Linh

UVBCH Tỉnh ủy, Bí thư

 

2

Nguyễn Văn Hiếu

P.Bí thư thường trực

 

3

Nguyễn Hải Nam

P.Bí thư, CT UBND huyện

 

4

Phan Văn Thư

UVBTV huyện, Trưởng Ban Tổ chức

 

5

Trần Trọng Hồng

UVBTV huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo

 

6

Trần Quỳnh Thao

UVBTV huyện, Trưởng Ban Dân vận

 

 

 

Trần Viết Hồng