Về thôn Khang (xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) vào một ngày đầu Xuân, dễ dàng nhận thấy những đổi thay rõ rệt của một khu dân cư kiểu mẫu. Hơn một năm qua, sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người dân xã Thạch Liên nói chung, thôn Khang nói riêng trong xây dựng nông thôn mới đã được đền đáp xứng đáng. Thôn được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, xã đã về đích nông thôn mới.

Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới năm 2016 trong điều kiện rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã từ yêu cầu trở thành như cầu, từ hy vọng dần trở thành khát vọng của người dân sống ở nông thôn và cả hệ thống chính trị.

Ngày 12/10/2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện về các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011 - 2016. Dự Hội thảo có đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) thì quy hoạch được xếp đầu tiên (tiêu chí số 1), cho thấy tầm quan trọng của tiêu chí này trong xây dựng NTM. Thực hiện tốt tiêu chí quy hoạch là tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt các tiêu chí khác trong Bộ tiêu chí quốc gia, đặc biệt là các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng ở Hà Tĩnh.

Ngày 24/5/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc bổ Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu hoàn thành mục tiêu cuối năm 2015 có thêm ít nhất 26 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 52 và không còn xã dưới 8 tiêu chí, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh đang khẩn trương vào cuộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.