Để thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo một số nội dung trong thời gian tới như sau:

Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhằm xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của chế độ; cổ vũ, tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Những dòng này tôi ghi lại trong sổ tay công tác.   tuy  đã  gần 50 năm trôi qua, nhưng hình ảnh người Phó Chủ nhiệm chính trị đoàn những lời khuyên của anh với cánh cán bộ tuyên giáo trẻ chúng tôi lúc bấy giờ vẫn mãi trong bộ nhớ.

Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” như một luồng gió mới thổi vào bầu không khí chính trị của đất nước, tạo thêm niềm tin trong toàn Đảng và nhân dân ta, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hà Tĩnh - một tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam, có đường biên giới với Lào dài 145 km. Hà Tĩnh giao thương với các tỉnh của Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Mối gắn kết giữa Hà Tĩnh với Khăm Muộn và Bôlykhămxay của Lào được định hình trong lịch sử phát triển của hai dân tộc.

Những ngày này, lật giở cuốn Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh (Tập 1, 1930 - 1945), mỗi chúng ta  vẫn thấy hừng hực khí thế quật khởi của những ngày tháng Tám lịch sử cách đấy 67 năm. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Ủy ban khởi nghĩa, cán bộ và quần chúng nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền, trở thành một trong bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất, góp phần quan trọng vào sự thành công của Cách mạng Tháng Tám trong cả nước.

Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Quyết định số 100-QĐ/TW, ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương, hệ thống trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh ta đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, cán bộ các tổ chức đoàn thể quần chúng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo, xem đây là một nội dung trọng tâm trong chương trình công tác toàn khóa.

Thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012 trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức,… nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và quản lý điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp và toàn dân nên tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm vẫn tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mỏ sắt Thạch Khê được phát hiện và bắt đầu công tác thăm dò địa chất từ năm 1960 với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô. Mỏ nằm trên địa phận 3 xã Thạch Khê, Thạch Đỉnh và Thạch Hải (3 xã ảnh hưởng: Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Trị), Thạch Hà, cách thành phố Hà Tĩnh 8km. Chiều dài thân quặng hơn 3.000m, chiều rộng từ 200m đến 600m; điểm nông nhất cách mặt đất 8 m; điểm sâu nhất 750 m; trữ lượng mỏ 544 triệu tấn, chiếm gần 60% trữ lượng quặng sắt của nước ta, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á.

Dáng người nhỏ nhắn, bước đi thoăn thoát, tất bật là ấn tượng đầu tiên khi tôi được tiếp xúc với chị Dương Thị Thìn. “Cô Thìn” là tên quen thuộc mà người dân ở thôn La Xá, xã Thạch Lâm, Thạch Hà vẫn thường quen gọi bởi cô đã có trên 30 năm gắn bó với nghề giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá XI và kết luận tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về việc sửa đổi Hiến pháp, trong thời gian qua có nhiều ý kiến góp ý trên nhiều diễn đàn cho việc sửa đổi Hiến pháp. Trong các ý kiến đó có một số xu hướng trên các diễn đàn tự do góp ý, bàn luận nhiều về Điều 4 Hiến pháp năm 1992 và vấn đề đa đảng hay một đảng. Thực tiễn chứng minh ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã đưa dân tộc ta có một vị trí quan trong trên trường quốc tế như hiện nay. Vậy Việt Nam cần một đảng hay đa đảng? Có ý kiến cho rằng, thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ dân chủ hơn, sẽ tốt hơn một đảng! Có đúng như vậy không? Câu trả lời là không, bởi bất cứ một nền dân chủ nào cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào.

Sau 3 ngày làm việc (17/12 đến ngày 19/7/2012) tích cực, nghiêm túc, hiệu quả với tinh thần dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp.

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Hội và hội viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó, Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Xuyên đã đặt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền phối hợp và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (XD NTM) lên hàng đầu.

Việc cưới, việc tang và lễ hội có sự tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

* Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày

* ASEAN ra nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông