Ngày 28/11/2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013), có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Hiến pháp năm 2013 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận đồng thời thể hiện sâu sắc hơn bản chất dân chủ của chế độ, khẳng định chủ quyền nhân dân và bản chất nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; khẳng định và cụ thể hóa vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của Đảng trước Nhân dân. Kế thừa các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp trước đó, Hiến pháp năm 2013 bổ sung nhiều quy định quan trọng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam về việc bảo vệ quyền con người. Hiến pháp cũng xác định rõ hơn mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững đất nước; theo đó, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN,[1] các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Cùng với việc tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN, bổ sung yếu tố kiểm soát quyền lực,[2] Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên xác định rõ chủ thể thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp cùng với những thẩm quyền tương ứng, tạo cơ sở hiến định để tiếp tục thực hiện các cuộc cải cách về lập pháp, hành chính và tư pháp.[3] Hiến pháp năm 2013 cũng bổ sung các quy định mở đường cho việc đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập, quá trình đô thị hóa, xây dựng nhà nước pháp quyền và phát huy dân chủ XHCN.

Di chúc của Người trở thành một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau là kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một lãnh tụ vĩ đại. Với lời lẽ hết sức giản dị mà súc tích, chứa đựng những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu tư tưởng của Người, đã vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng, cho dân tộc Việt Nam. Những giá trị lí luận và thực tiễn của Di chúc mà Người để lại cho nhân dân Việt Nam là những bài học vô giá nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của đất nước trên từng lĩnh vực.

Người ta nói mùa thu năm Ất Dậu 1945 mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam bởi những gì lớn lao đã làm rung chuyển chính thể thống trị và mở ra trang mới cho chế độ cộng hòa. Ở phương tây, Âu Mỹ thì thế kỷ 17, 18, các cuộc cách mạng tư sản đã làm thay đổi bộ mặt xã hội. Chế độ phong kiến đến lúc tàn lụi nhường chỗ cho nền cai trị tư sản. Trong khi đó, ở Việt Nam, đến giữa thế kỷ 20 vẫn là một xứ thuộc địa, nằm trong trong cõi Đông Dương thuộc Pháp. Hàng nghìn năm thống trị hà khắc của chế độ chuyên chế phong kiến và hơn 80 năm cướp bóc của thực dân đã đẩy hai mươi lăm triệu người Việt đến bước đường cùng, đến bờ vực thẳm của đen tối. Hơn 2 triệu người chết đói năm 1945 là số phận bi thảm của một dân tộc.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ về “ Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc”, những năm qua cùng với nhiệm vụ trung tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên chăm lo xây dựng KVPT vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận.

Trong những ngày thu lịch sử này, cùng với tuổi trẻ cả nước, thế hệ trẻ tỉnh nhà đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Dẫu 1 thế kỷ đã trôi qua, nhưng ý chí gang thép và bản lĩnh kiên trung của người cộng sản trẻ tuổi với câu nói nổi tiếng trước máy chém kẻ thù“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác” vẫn luôn là ngọn lửa rực sáng trong lý tưởng tuổi trẻ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thanh niên trong suốt tiến trình cách mạng.

Đó là lời ghi nhận của Bộ trưởng Cao Đức Phát trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh vừa qua. Trong quá trình thực hiện chương trình MTQGXDNTM Hà Tĩnh cũng được Trung ương tặng 10 chữ “chủ động, bài bản, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”. Đó là kết quả của sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Hội thi Bí thư chi bộ năm 2014 một sinh hoạt chính trị cần thiết trong hoạt động của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở.

Năm học 2013-2014, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh có những bước đột phá mới về đổi mới phương pháp dạy học. Đó là việc Ngành đã kịp thời triển khai nhân rộng thành công Mô hình trường học mới ở Việt Nam (VNEN), dạy Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục và phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” tại 38 trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là những mô hình dạy học mới nhằm làm thay đổi cách dạy, cách học và cách đánh giá học sinh.

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, số lượng cán bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tăng nhanh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tăng cả về số lượng và chất lượng; nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bước đầu đổi mới. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã ngày được tăng cường.

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Hiện nay, bên cạnh các loại hàng hóa có thương hiệu, đạt chất lượng thì vẫn còn tiểm ẩn những hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…những loại hàng này thường có giá rẻ và do một số tiểu thương hám lợi nên đã trà trộn để bán lẫn với những mặt hàng tốt nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.

Hương Sơn trong những ngày vào thu thật thanh bình, nên thơ và cũng thật rộn ràng. Từng mái nhà, từng con ngõ, từng tổ dân phố và khắp làng trên xóm dưới đã và đang sôi nổi, náo nức với sự kiện văn hóa lớn trong huyện - Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2014. Sau hơn 3 tháng tập trung triển khai, đến nay, hội diễn văn nghệ quần chúng (VNQC) khối xã, thị trấn đã thành công ngoài sức tưởng tượng, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống .

Nếu mới gặp lần đầu, chẳng mấy ai nghĩ người cựu chiến binh tráng kiện ấy đã ở tuổi 85 tuổi. Đặc biệt hơn, ông đã có hơn 30 năm cần mẫn bỏ công, bỏ của chăm chút trồng rừng phi lao phòng hộ cho vùng biển quê mình. Ông tên là Nguyễn Lán, quê xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) có 154 hộ, 660 nhân khẩu, trong đó có 86 hộ Công Giáo, với 405 khẩu. Chi Bộ có 20 đảng viên trong đó 2/3 là cán bộ hưu trí, 1 đảng viên Công giáo. Là địa bàn nằm dọc ven đường Quốc lộ 1A, người dân đa phần là nghề vận tải, thương mại, dịch vụ, chỉ có 10% là sản xuất Nông nghiệp. Vấn đề an ninh trật tự, đoàn kết lương – giáo được Chi Bộ xác định là nhiệm vụ nặng nề. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và luôn tâm niệm: Lòng tin của nhân dân là phần thưởng, là sự động viên lớn nhất nên các đảng viên trong Chi bộ luôn tiên phong gương mẫu, đoàn kết một lòng, năng nổ sáng tạo là hạt nhân lãnh đạo đưa thôn Tân Phú ngày một phát triển. Nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, 5 năm liền Chi bộ được Thành ủy khen thưởng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Hầu như những người cao niên ở huyện Cẩm Xuyên không ai là không biết ông Thừa Thái. Ông tên thật là ông Nguyễn Hữu Thái, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 – 1931. Ông là người có công lớn trong việc cướp chính quyền Tháng Tám năm 1945 ở huyện Cẩm Xuyên.